Fuoco

„Muzika ima moć da poveže ljude jače nego bilo
koja druga vrsta umetnosti“

Kao polet. Kao žar. Kao baš za doček Vaših zvanica, za
dolazak pred matičara, za osmeh na svačijim licima.