Klasična muzika za bebe

Klasična muzika

Klasična muzika je preteča svega što je kasnije došlo kada govorimo o muzici. Žanrovi koje danas poznajemo su nastali iz postulata postavljenih u klasičnoj muzici, stoga je neupitan njen značaj i neprolaznost.  Ona je ranije bila muzika koja zabavlja, rezervisana za dvorove i ljude plemićke krvi, dok je danas mnogo dostupnija svima nama. Dovoljan je […]