Gentleman’s Club

„Učinićemo Vašu zamisao melodičnom“

Zovite ih i klub izuzetnih muzičara, liga umetničkih
stvaralaca…oni dočaravaju lepotu muzike i njenu
praiskonsku namenu – da zabavi!