SOUL & TIE

„Najveći prostor na svetu je prostor za muziku“

Osmehom i muzikom protiv negative. Pop i Rock obrade
u obliku violine i gitare definitivno prave odličnu
atmosferu!