MAGNETIC TRIP

„Kvalitet naspram kvantiteta“

Elegancija violine i električni naboj. Ovaj unikatan zvuk će
Vas privući snagom magneta!

Magnetic-Trip
Play Video
Play Video